Historie Českého svazu firemního sportu

Český svaz firemního sportu (ČSFS) je občanské sdružení, nezisková organizace zřízená za účelem podpory rozvoje firemního sportu na území České republiky. ČSFS je oficiální následník Pražského svazu rekreačního sportu (PSRS) pod registrací stanov na MV ČR 5. 2. 1991, IČO 6293 3639. Rozšiřování mezinárodního a republikového působení v oblasti podpory firemního sportu vedlo výkonný výbor k přejmenování sdružení na ČSFS ke dni 19. 8. 2009 podle registrace aktualizovaných Stanov ČSFS.

Organizace vznikla v roce 1991 jako sdružení podporující vznik a rozvoj rekreačního sportu a netradičních sportů v České republice. Založily ji sportovní kluby, které chtěly organizovat soutěže mimo struktury sportovních svazů. Dnes čítá členská základna asi 15 tisíc amatérských sportovců z Prahy a okolí, kteří organizují pravidelné soutěže ve fotbale, stolním tenisu a sportovní přebory učňovských škol.

ČSFS je mladá organizace, která chce v prvé řadě podporovat využití volného času, tréninku a soutěžení mimo struktury sportovních svazů Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Navazujeme na tradici podnikového sportu v naší zemi a vzhledem k oblibě a tradici tohoto soutěžení v Evropě věříme, že i u nás brzy bude vhodné ekonomické a daňové klima pro podporu firemních týmů a soutěží.

Od roku 2001 je PSRS resp. ČSFS řádným členem Evropské federace pro firemní sport (EFCS) a propaguje myšlenky firemního sportu v evropském pojetí v České republice. Za tímto účelem došlo v roce 2009 i k přejmenování sdružení. Nový název - Český svaz firemního sportu - vystihuje zcela jasně hlavní záměry a náplň činnosti.

Zásadním okamžikem pro PSRS byl zisk pořadatelství 16. ročníku zimních Evropských firemních sportovních her (ECSG) ve Špindlerově Mlýně 17. - 21. ledna 2006. Úspěšná akce byla hodnocena velmi pozitivně jak ze strany EFCS, tak i zhruba 450 účastníky z celé Evropy. I díky této zkušenosti pak EFCS zvolila ČSFS pořadatelem ECSG 2013, které se konaly 19. - 23. 6. 2013 v Praze. Těch se zúčastnilo přes 7000 sportovců z 27 zemí.