Motto firemních sportovců v ČR:

KANCELÁŘ NENÍ JEDINÝM HŘIŠTĚM

Naše motto zdůrazňuje jednání v duchu „fair play“ nejen na hřišti, ale i v zaměstnání, a význam zdravého životního stylu. Mnoho firem v České republice si již uvědomilo, jak důležitá je péče o zdraví zaměstnanců, a zavedly sportovní programy podporující zdravý životní styl. V rámci podporovaných zdravotních programů Evropské unie je tato činnost zahrnována pod pojem ACTIVE WORKPLACE, kde sport je nedílnou součástí podporovaných mimopracovních aktivit zaměstnanců. Podpora aktivního pohybu při a po výkonu zaměstnaní je jedním z hlavních diskutovaných témat i na půdě Evropského parlamentu.

Navázat na sportovní tradici amatérského podnikového sportu v České republice znamená více podporovat sport při zaměstnání. Mnoho amatérských sportovců po roce 1989 omezilo sport v důsledku nedostatku příležitostí či pracovního vytížení a odsunulo jej ve svém životě na druhou kolej. Statistika z roku 2009 uvádí děsivá čísla, že celých 34 % populace v aktivním věku věnuje většinu volného času internetu.

Zaměstnavatel ze zaměstnance sportovce nevychová, ale může ho v zájmu o aktivní sport podporovat.

Sport při zaměstnání měl v naší zemi bohatou tradici již před rokem 1989. Takzvané odborové ligy a firemní spartakiády jsou předkové firemního sportu v dnešním pojetí v celé Evropě. Nechceme však oživovat staré modely, chceme rozšiřovat moderní pojetí firemního sportu s otevřeným přístupem pro každý firemní tým, a to na základě dosavadních zkušeností Evropské federace pro firemní sport (EFCS).

Poslání a cíle ČSFS

Posláním ČSFS je podporovat rozvoj firemního sportu jako součásti firemní kultury a zdravého životního stylu, jako společensky prestižní hnutí podporované i státními strukturami, prestižními organizacemi a významnými osobnostmi, jak je to dnes běžné v zemích Evropské unie.

Posláním ČSFS je dále šířit filozofii EFCS kterou je posilování sounáležitosti, přátelství a rovnoprávnosti napříč Evropou prostřednictvím sportu.

Posláním ČSFS je i soustavně propagovat myšlenky EFCS, zúročit českou soutěživost a dát firemním týmům příležitost porovnání svých sil ve sportovním souboji nejen v rámci ČR ale i v rámci Evropské unie.

V ČR dosud neexistuje systém firemního sportu, který by umožňoval komunikaci mezi jednotlivými týmy a firmami a nabízel by i navázání mezinárodních kontaktů v oblasti firemního sportu. Přitom tato struktura již v Evropě funguje od roku 1967 jako EFCS. ČSFS jako zástupce ČR je řádným členem EFCS od roku 2001, má již mnoho zkušeností z mezinárodních akcí pořádaných EFCS a hodlá podporovat a dále rozvíjet organizovaný firemní sport v ČR na principech EFCS.

Hlavní cíle ČSFS

ČSFS jako řádný člen EFCS je novou platformou pro vytváření podmínek pro rozvoj firemního sportu v ČR. Bude působit na postupnou přirozenou integraci českého firemního sportu do struktur EFCS především v těchto oblastech:

  • Registrovat a propagovat stávající firemní sportovní aktivity a jejich pořadatele v ČR.
  • Vytvářet nové příležitostí pro firemní sport v ČR, především v oblasti soutěží s republikovým rozsahem.
  • Vytvářet a posilovat tendence firem k zakládání firemních týmů.
  • Podporovat zájem firem k vytváření podmínek pro pravidelný sport při zaměstnání.
  • Podporovat zdravotní programy zaměřené na pohybový režim zaměstnanců.
  • Podporovat odvětvové sportovní akce mezi firemními týmy z ČR a EU.
  • Pořádat mezinárodní sportovní akce v ČR v rámci aktivit EFCS.
  • Delegovat české firemní týmy na mezinárodní soutěže v rámci EU a EFCS.